Valberedning

Jonny Andersson Lilldal – Sammankallande

Thomas Hjern Rom

Lars-Erik Gustafsson Bäcken