Valberedning

Jonny Andersson Lilldal – Sammankallande

Styrelsen har i uppdrag att hitta ytterligare en person till detta uppdrag.