Vad vi har på Orust

Vind Energi

Orusts samlade vindkraftsinstallationer är ca 8,2 MW och producerar 21 000 000 KWh/år (21 GWh/år)

Solenergi

Orusts samlade solcellsinstallationer uppgår till ca 250kW och producerar ca 210 000 KWh/år (210 MWh/år)

Orusts samlade kommunala installationer uppgår till solfångarinstallationer uppgår till 1500 m2 och producerar ca 600 000 KHw/år (600MWh/år)

Orusts samlade kommunala biobränsleinstallationer uppgår till ca 5,7 MW

Orust  samlade privata solfångarinstallationer uppgår till ”många” m2 och producerar ”många” kWh/år

Vi inväntar siffrorna men vi vet redan att Orust är en föregångare gällande solfångarinstallationer.