Sponsring

Driftskostnaderna, främst elnätskostnaderna, är höga för våra laddplatser och bedömningen är att intäkten – avgifterna för de som laddar inte kan/kommer att täcka kostnaderna då i så fall avgifterna blir så höga att de avskräcker för laddning.

Hittills, förutom år 2020 och 2021 då Orust Sparbank stöttat med Coronaföreningsstöd har föreningen Orust Kretsloppsakademi tagit hela driftsansvaret inklusive driftskostnaderna utöver ladd-intäkterna bl.a. genom att allt överskott från årens Energi- och miljömässor använts.

Detta är inte hållbart framgent och därför behöver vi leta fler intressenter som kan samverka för att täcka laddplatsernas drifts- och underhållskostnader samt skapa en buffert för framtida uppgraderingar.

Välkomna att kontakta oss för att medverka som sponsorer antingen enligt något av våra presenterade förslag alternativt om ni har andra förslag.

Kontakta Thomas Ivarsson tfn 070-3483471 alternativt mail thomas.i@telia.com

Sponsringspaket

Stor

20.000kr/år i 3 år – stor logga på laddplatsernas (alla fem) sponsorskyltar och 3 st års laddabonnemang samt prova elbil … veckor

+ en genomgång med Orust Kretsloppsakademi om ert företags möjligheter till mer gröna affärer

Mellan

10.000kr/år i 3 år – mellanstor logga på laddplatsernas (alla fem) sponsorskyltar och 2st års laddabonnemang

samt prova elbil … vecka

+ en genomgång med Orust Kretsloppsakademi om ert företags möjligheter till mer gröna affärer

Liten

5.000kr/år i 3 år – liten logga på laddplatsernas (alla fem) sponsorskyltar och 1st års ladd abonnemang

samt prova elbil … dagar

+ en genomgång med Orust Kretsloppsakademi om ert företags möjligheter till mer gröna affärer