Projekt

Elevprojekt 2016

I slutet av 2015 startade Orust Kretsloppsakademi ett samarbete med Miljöbron i Västra Götaland. ”Miljöbron fungerar som en länk mellan näringslivet och universitet/högskola. Genom Miljöbron får studenter möjlighet att genomföra projekt för externa uppdragsgivare samtidigt som företag får hjälp med att utveckla sin verksamhet i en hållbar riktning”.
Vårt samarbete resulterade i fyra elev-/studentarbeten:

1. Våren-försommaren 2016 gjorde Saga Palmquist SLU Ulltuna, Energi och Teknik ett kandidatarbete
”Orust: en klimat-och energineutral ö? – Möjligheter och hinder”
Ett intressant och omfattande arbete. 
Se länk till rapporten här: https://drive.google.com/file/d/0BwPmirZ8WxCXRzRMNlpaeEJtQlk/view?usp=sharing 
Saga lämnar även förslag på fortsättningsuppgifter som skulle vara intressant att bearbeta vidare (punkt 10.2 i rapporten)
”Det rekommenderas att fortsatta studier bör göras inom kategorin ekonomi samt att tidsaspekten för samhällsprocesserna studeras närmare. Vidare tillråds det även att undersöka och jämföra fler scenarier av elproduktionskombinationer utifrån beräknade värden. Det rekommenderas även att göra utförliga undersökningar av hur denna omställning teoretisk ska kunna genomföras. I en djupare undersökning bör det utföras känslighetsanalyser för att undersöka vikten av olika energikällor och utsläppskällor.”
Vi (Orust Kretsloppsakademi) tillsammans med Miljöbron och SLU Ulltuna undersöker nu möjligheter till en fortsättning.

Två grupper på CTH (Chalmers Tekniska Högskola) med Henrik Ringsberg som handledare gjorde projektarbeten kring hållbara transporter Sustainable Logistics – ITR 362

2. ”Transportation Analysis of Non-food Goods for Orust Kretsloppsakademi” May 16, 2016 Goup no. 9 Linus Hagberg, David Murie, Johannes Rehnberg samt David Örneblad. Se länk till rapporten här: 

https://drive.google.com/file/d/0BwPmirZ8WxCXSlhZNDJaZGZObmc/view?usp=sharing

3. ”Improving food logistics on Orust” May 16 Group 7. Asif Shukurov, David Petersson, Erik Dybeck, Karl Abdallah samt Parasto Mohammadi. Se länk till rapporten här:

https://drive.google.com/file/d/0BwPmirZ8WxCXNHNGeWFqS0p6cHc/view?usp=sharing

Båda bra grundarbeten där vi nu tillsammans med Henrik Ringsberg som även tjänstgör på Högskolan Borås jobbar på förslag till fortsatta kandidatarbeten inom transport och effektiv logistik på Orust.

4. Slutligen gjorde en grupp studenter på Högskolan Väst – Digital Media Jonas Danielsson-Adrian Söderberg Skog-Anton Fältström-Malin Perus en marknadsföringsfilm om Orust Kretsloppsakademi som kan ses via Orust Kretsloppsakademi’s hemsida här: 

https://www.youtube.com/watch?v=CV4afr_BOt8

Mycket trevlig och en fortsättning på samarbetet med Högskolan Väst, Mediaprogrammet undersöks.

Projekt i föreningens regi

Alla pågående projekt i Orust Kretsloppsakademi med status finns här – Hör gärna av dig, delta på möten eller delge oss dina tankar och idéer.

https://docs.google.com/file/d/0BwPmirZ8WxCXUDRHUklRQzhjV2M/edit?usp=sharing

Andra samtidigt pågående projekt runtom i kommunen, som hjälper Orust att bli en föregångare för ett hållbart samhälle kan du läsa här nedan. Finns inte ert projekt med? Kontakta oss så lägger vi in det

Information & beteende

Workshop Tegneby 121024 Hur gör vi Orust energi neutralt till 2020?
Orust Kretsloppsakademi arrangerade tillsammans med Jordbruksverket –  Landsbygdsnätverket för energiomställning av Sveriges landsbygd. En workshop med politiker, tjänstemän, föreningar och företag där material från workshop tillsamnas med allmänheten var utgångspunkten.

https://docs.google.com/file/d/0B0kIl9cj_-mucmYyeVZESS1YeWc/edit?usp=sharing

Elever och personal på Varekils skola har under året arbetat mycket med hållbar utveckling. För detta arbete har Stiftelsen Håll Sverige Rent dels givit skolan mycket fina vitsord och dels certifierat skolan med Grön flagg.

http://www.orust.se/vanstermeny/utbildning/grundskolor/varekilsskola/aktuelltvarekilsskola/gronflagg.5.3717eef413b17d68a1a489.html

Närproducerat & Grön turism

Workshop Tegneby 121024 Hur gör vi Orust energi neutralt till 2020?
Orust Kretsloppsakademi arrangerade tillsammans med Jordbruksverket –  Landsbygdsnätverket för energiomställning av Sveriges landsbygd. En workshop med politiker, tjänstemän, föreningar och företag där material från workshop tillsamnas med allmänheten var utgångspunkten.

https://docs.google.com/file/d/0B0kIl9cj_-muT3hlTHNHamQ4d1k/edit?usp=sharing

Energieffektivisering

Workshop Tegneby 121024 Hur gör vi Orust energi neutralt till 2020?
Orust Kretsloppsakademi arrangerade tillsammans med Jordbruksverket –  Landsbygdsnätverket för energiomställning av Sveriges landsbygd. En workshop med politiker, tjänstemän, föreningar och företag där material från workshop tillsamnas med allmänheten var utgångspunkten.

https://docs.google.com/file/d/0B0kIl9cj_-muWWFIUkNNRVZ3R3c/edit?usp=sharing

Sol-, vind-, vattenenergi

Workshop Tegneby 121024 Hur gör vi Orust energi neutralt till 2020?
Orust Kretsloppsakademi arrangerade tillsammans med Jordbruksverket –  Landsbygdsnätverket för energiomställning av Sveriges landsbygd. En workshop med politiker, tjänstemän, föreningar och företag där material från workshop tillsamnas med allmänheten var utgångspunkten.

https://docs.google.com/file/d/0B0kIl9cj_-muX2RIcWJQTDJoa2s/edit?usp=sharing

Transporter

Workshop Tegneby 121024 Hur gör vi Orust energi neutralt till 2020?
Orust Kretsloppsakademi arrangerade tillsammans med Jordbruksverket –  Landsbygdsnätverket för energiomställning av Sveriges landsbygd. En workshop med politiker, tjänstemän, föreningar och företag där material från workshop tillsamnas med allmänheten var utgångspunkten.

https://docs.google.com/file/d/0B0kIl9cj_-mubnppYlNvYnZwZjQ/edit?usp=sharing

Vision Transporter 2020

https://docs.google.com/file/d/0B0kIl9cj_-muMUd6cVdYX2h3c2M/edit?usp=sharing

Biogasenergi

Workshop Tegneby 121024 Hur gör vi Orust energi neutralt till 2020?
Orust Kretsloppsakademi arrangerade tillsammans med Jordbruksverket –  Landsbygdsnätverket för energiomställning av Sveriges landsbygd. En workshop med politiker, tjänstemän, föreningar och företag där material från workshop tillsamnas med allmänheten var utgångspunkten.

https://docs.google.com/file/d/0B0kIl9cj_-muc25Iam1iUzlUaWc/edit?usp=sharing