Nilsson Energy

För mycket intresserade och frågvisa åhörare i en fullsatt Kajutan ca 110 personer berättade Hans-Olof Nilsson om sitt hus och sina erfarenheter med solelsproduktion, energilagring i batterier- och i vätgas samt möjligheten att koppla sig ifrån elnätet

Studieresa till Hans-Olofs hus planeras i slutet av april

Nilsson-Energy

Rapporten Blågröna Kustvägar

Förstudien ’Blågröna Kustvägar’ är nu genomförd och rapporterad. Resultaten visar bland annat på stora miljövinster om man ersätter fritidsflottans fossildrivna motorer mot batteridrivna elektriska dito.

Behovet av laddinfrastruktur längs våra kuster framhålls som en väsentlig del av detta paradigmskifte. Förslag till åtgärder för att underlätta och påskynda omställningen mot fossilfri drift  presenteras.

Rapporten presenteras i sin helhet nedan.

Energi- och Miljömässan 2018

Stort tack till alla besökare och utställare, intresserade och nyfikna, presentatörer och ideella krafter som gjorde 2018 års Energi- och miljömässa i Henån till en stor framgång! Och ett särskilt tack till våra Guldpartners för ert stöd.

Ett 40-tal utställare – företag, föreningar, partier, projekt  m.m. – samsades på torget huvudsakligen i de fem tält som vi i Kretsloppsakademin satt upp. Vi bedömer antalet besökare under mässdagen till mellan 1500 och 1800 personer.

Prisutdelning 2018
Utdelning av Orust Stora Energipris 2018

Orust Stora Energipris 2018 gick till årets turismföretagare Vibs och Robert Sohlberg som driver Slussens Pensionat för ett mångårigt och framgångsrikt arbete med tydlig miljömässig profil och till årets energi initiativtagare Kent Sörensson och Marcus Berntsson, Solcellspark Burås, för att ha sett till att förverkliga Bohusläns för närvarande största solcellsanläggning. (Se mer under fliken Energi- och miljömässa).

2019 års Energi- och miljömässa kommer att genomföras lördagen den 7 september.

Välkomna säger vi till både utställare och besökare!

Energi- och Miljömässa 8 september

I början av juni utsågs Orust till en av Sveriges fem bästa kommuner när ”Laddguldet” delades ut av 2030-sekretariatet i Stockholm. Det är ingen tillfällighet. Sedan flera år har Energi- och Miljömässan på Orust bidragit till ett högt intresse för förnybar energi, klimatsmarta lösningar och exempel på bra miljöinitiativ. Det pågår mycket på vår ö, som är bra att känna till!

Den 8 september är det dags för 2018 års Energi- och Miljömässa. På torget i Henån visar ett stort antal företag och verksamheter upp sig och det man arbetar med och för. Ett utmärkt tillfälle att få koll på allt som händer just nu på Orust.

Missa inte denna unika möjlighet att visa upp ditt företag!  Läs mer här