Orust Återbruk

Nu har Orust Kretsloppsakademi – äntligen får man säga – fått klartecken från Jordbruksverket med projektstödet för uppstart av Orust Återbruk. Under resten av 2020 och hela 2021 får vi stöd av Leader Södra Bohuslän att förverkliga uppstarten av ett återbruk på Orust.

Alla vi som är intresserade av återbruk och att ta vara på produkter och material som kan ha ett fortsatt liv kan nu börja att arbeta med allt det praktiska runt projektet.

Vi börjar med två produktkategorier – byggmaterial och textilier.

Att utveckla samarbetet med Andra chansen och Orusts alla Second Hand-verksamheter står också högt på dagordningen. Vi ska hjälpas åt att förlänga livet på olika produkter.

Tanken är att ta vara på, förbättra, reparera och skapa ett nytt värde på saker som annars hade kastats bort eller bara blivit liggande.

Vi återkommer och berättar mer om projektet när fler detaljer är klara.

Hör av dig om du vill hjälpa till eller om du har idéer.

Med stöd från:

Information från 2019 om återbruksprojektet