Om oss

Föreningen Orust Kretsloppsakademi bildades sommaren 2012 av ett antal personer med aktivt intresse kring hur vi skall få ett sunt och hållbart samhälle. Sveriges har också genom olika internationella åtagande tagit på sig sin del av ansvaret med de 16 miljömålen.

En inspirationskälla har varit ”Energiakademiet” på Samsö i Danmark samt ”Orust klimat/energineutralt – från dröm till verklighet”. Föreningens målsättning är att Orust skall bli en föregångare mot ett hållbart samhälle. Detta skall vi uppnå genom att motivera,engagera och stödja alla privatpersoner, företag och organisationer på Orust.

”Orust Kretsloppsakademis vision
Orust Kretsloppsakademi skall vara ett kunskapscentrum för att skapa förutsättningar för Orust att bli ett hållbart kretsloppssamhälle, både miljömässigt (biologiskt – ekologiskt) som socialt och ekonomiskt. Orust Kretsloppsakademi skall även vara den samlande och pådrivande kraften för att visionens specifika mål – delmål skall uppfyllas.”

Idag ser vi att det pågår många aktiviteteter för ett hållbart samhälle inom internationella, nationella, regionala och vissa kommunala verksamheter. Vi känner dock att det går för trögt med reella positiva förändringar i människors vardag. Föreningen vill därför vara en resurs som kan nå alla inom vårt geografiska område och skapa en positiv kraft som får hjulen att rulla snabbare.