Om oss

Föreningen Orust Kretsloppsakademi bildades sommaren 2012 av ett antal personer med aktivt intresse kring hur vi skall få ett sunt och hållbart samhälle. Sveriges har också genom olika internationella åtagande tagit på sig sin del av ansvaret med de 16 miljömålen.

En inspirationskälla har varit ”Energiakademiet” på Samsö i Danmark samt ”Orust klimat/energineutralt – från dröm till verklighet”. Föreningens målsättning är att Orust skall bli en föregångare mot ett hållbart samhälle. Detta skall vi uppnå genom att motivera,engagera och stödja alla privatpersoner, företag och organisationer på Orust.

”Orust Kretsloppsakademis vision
Orust Kretsloppsakademi skall vara ett kunskapscentrum för att skapa förutsättningar för Orust att bli ett hållbart kretsloppssamhälle, både miljömässigt (biologiskt – ekologiskt) som socialt och ekonomiskt. Orust Kretsloppsakademi skall även vara den samlande och pådrivande kraften för att visionens specifika mål – delmål skall uppfyllas.”

Idag ser vi att det pågår många aktiviteteter för ett hållbart samhälle inom internationella, nationella, regionala och vissa kommunala verksamheter. Vi känner dock att det går för trögt med reella positiva förändringar i människors vardag. Föreningen vill därför vara en resurs som kan nå alla inom vårt geografiska område och skapa en positiv kraft som får hjulen att rulla snabbare.

Styrelsen, hur lever du hållbart?

Thomas Ivarsson – Ordförande

tel: 0703-48 34 71
mail: thomas.harodsgard@telia.com
Jag har solceller på 3 lagårdar, solfångare på en samt uppvärmning med
biobränsle, kör elbil, tankar traktor och lastmaskin med EcoPar, köper
lokalproducerat, torrtoalösningar, medverkar även i Orustmat, LRF mm.

Lars Carlsson – Transportansvarig

tel: 0762-68 85 00
mail: lars@orustengineering.se
Jag har solceller, eldar med ved, bytt till nya eleffektiva cirkulationspumpar, kör traktorer och grävmaskin på rapsolja, samt övriga fordon på el. Köper ekologisk mat. Rådgivare inom elfordon. Delägare Orust eboats.

Eva Ginstrup – Ledamot

tel: 0761-42 46 68
mail: evaginstrup@yahoo.se
Jag har renoverat huset miljövänligt med solpaneler, vattenmantlad kamin, bra material, äggoljetempera mm. Gräsmattan är numera odlingsyta, och via OrustMat och Orusthandlarn levereras överskottet. Arbetar på Solkompaniet med solceller.

Helena Lilliecreutz – Ledamot

tel: 070 663 89 22
mail: helena.lilliecreutz@gmail.com
Jag jobbar bland annat med återbruk av byggmaterial.

Arne Lindström – Ledamot

tel: 0708-26 17 62
mail: arne.lindstrom@salmanco.se
Jag har installerat bergvärme, energilampor överallt, cyklar både på Orust och i Göteborg, rådgör inom marina energieffektiviseringar, köper närproducerat. Delägare Orust eboats.

Elisabet Staf – Sekreterare

tel: 0707-70 05 85
mail: elisabet.staf@telia.com
Jag har solfångare på taket, eldar med biobränsle, komposterar, seglar, cyklar, köper närproducerat och ekologiskt. Påverkar arbetsplatsen hållbart. Köper second-hand och skänker kläder. Delägare Orust eboats. Sköter vår hemsida och våra facebookssidor

Lennart Steen – Kassör 

tel: 0704-97 19 20
mail: lennart@redlag.se
Jag driver redovisningsbyrå och har ett stort förenings- och miljöintresse.

Carina Joling – Revisor

Per Malmén – Revisorsuppleant

tel: 0709-77 81 80
mail: bergkraft@brevet.nu
Jag har installerat luftvärmepump, köper miljömärkt el, eldar med ved, handlar ekologiskt