Om elfordonsladdningen på Orust

2013 sattes den första snabbladdaren upp i Henån på initiativ av Orust Kretsloppsakademi, med finansiering av Orust Sparbank och lokala företag. Sedan dess har ytterligare fyra laddplatser med snabbladdare och destinationsladdare iordningställts i Svanesund, Varekil, Ellös och Mollösund samt att laddplatsen i Henån uppdaterats. Finansieringen av den fortsatta utbyggnaden bestod till största delen av stöd via ”Klimat klivet” (Naturvårdsverket) och Orust Sparbank, Västra Orust Energitjänst samt ytterligare några lokala Orust företag.

Laddarsatsningen har mottagits mycket positivt av Orustborna och intresset för elbilar har ökat rejält. Även nationellt har satsningen uppmärksammats bl.a. genom att Orust Kommun nominerades till Årets Laddguld 2018 då kommunen var Sveriges laddplats tätaste i landet.