Energi- och Miljömässa 2018

Stort tack

till alla besökare och utställare, intresserade och nyfikna, presentatörer och ideella krafter som gjorde 2018 års Energi- och miljömässa i Henån till en stor framgång!
Ett 40-tal utställare – företag, föreningar, partier, projekt m.m. – samsades på torget huvudsakligen i de fem tält som vi i Kretsloppsakademin satt upp. Det var valår och det politiska temat behövde av förklarliga skäl ta lite mer plats än normalt. Mässan genomfördes dagen före valdagen, som alla minns.

Stort intresse

Vi bedömer antalet besökare under mässdagen till mellan 1500 och 1800 personer, varav de flesta uppehöll sig knappt en timme på området. (Någon exakt mätning gjordes inte). Intresset för energilösningar, elbilar, elbåtar, uppvärmningsteknik, VA-lösningar och mycket annat var som väntat stort. I scentältet lyfte vi upp temat Återbruk och på scenen var det korta presentationer – stort tack till er som deltog på scenen eller i montrarna, ingen nämnd ingen glömd. Även stort tack till de butiker runt Hamntorget som på olika sätt medverkade till att göra dagen till en framgång för Orust och Henån. Orust Stora Energipris 2018

Orust Stora Energipris 2018

gick till årets turismföretagare Vibs och Robert Sohlberg som driver Slussens Pensionat för ett mångårigt och framgångsrikt arbete med tydlig miljömässig profil och till årets energi initiativtagare Kent Sörensson och Marcus Berntsson, Solcellspark Burås för att ha sett till att förverkliga Orusts för närvarande största solcellsanläggning. Motiveringarna för pristagarna lyder i sin helhet:

Vibs och Robert Sohlberg, Slussens Pensionat
” För ett mångårigt, genomtänkt och konsekvent arbete som kombinerar besöksnäringens utmaningar med de egna högt ställda kraven på energieffektivitet, miljöhänsyn och kretsloppstänkande. Den verksamhet pristagarna driver präglas av ett hållbarhetstänkande som dessutom inspirerar både personal, gäster och Orustbor.
Maten man serverar är så långt det är möjligt närproducerad och ekologisk, liksom både must, öl och vin. Man undviker matsvinn, väljer återbrukade möbler ser till att belysningen styrs av rörelsedetektorer. Solfångare, laddplatser för elbilar, samleveranser och miljöcertifiering är andra dellösningar årets pristagare har satsat på.”

Kent Sörensson och Marcus Berntsson, Solcellspark Burås
Pristagarna har genom att koppla ihop företag med lämpliga tekniklösningar, finansiär och sina respektive markinnehav åstadkommit Bohusläns för närvarande största solenergipark (0,8MW) vid Burås på sydöstra Orust. Driftstart för parken planeras i månadsskiftet september-oktober 2018. Solcellsparken ger prov på en intressant markanvändning där man kombinerar energiproduktion och betesmöjligheter för får. Initiativet visar att målmedvetet arbete och samverkan ger resultat samt lönar sig. Vi hoppas även att detta kan bli ett gott föredöme och att fler liknande solcellsparker kommer att växa fram.

Intryck

Vårt intryck är att mässan fyller ett behov och är uppskattad som en återkommande mässa och mötesplats för företag, föreningar, projekt och intresserade när det gäller teknikval och möjligheter för Orust att utvecklas i fossilfri riktning och där miljöbelastningen minimeras. För mig som fick uppdraget att koordinera och förbereda mässan, huvudsakligen genom kontakter med utställare och intressenter, var det roligt att mötas av så stort positivt gensvar. Det är tydligt för många av företagen och föreningarna på Orust att mässan har kommit att bli en viktig och uppskattad händelse. Flera av de företag som i år inte kunde delta poängterade att de gärna vill återkomma nästa år, dvs 2019. Det tyder på att mässan uppfattas som en viktig plats att möta nya och gamla kunder på och att knyta kontakter genom.

Nästa år

2019 års Energi- och miljömässa kommer att genomföras lördagen den 7 september.
Det vi kommer att se över inför nästa års mässa är om vi kan ordna aktiviteter för barn på ett annat sätt, om vi kan placera utställare ännu mer logiskt och rättvist och lite hur vi kan skapa intresse för de teman och korta föreläsningar som äger rum från scenen. Allt kan alltid förbättras. Återigen ett hjärtligt tack för det stora intresset kring årets mässa och ett särskilt tack till stödet från våra Guldpartners.

Summerat av Christer Owe
Ansvarig för planering av mässan