Elbussar på Orust

bailey-hall-447655-unsplash

Orust kommun har tillsammans med Lerum som avsikt att implementera 100% elbussar i den
inomkommunala trafiken med start 2015, vilket ligger i linje med dessa båda kommuners
miljösträvan och i Orusts fall att till 2020 bli energi- och klimatneutralt.

I dagsläget är energineutraliteten fullt möjlig, medan klimatneutraliteten på transportsektorn är den
verkliga utmaningen. Västra Götalands Regionens mål att kollektivtrafiken skall bli fossilfri behöver
kompletteras med att även minimera emissioner och buller vilket RME och biogas INTE uppfyller – men el gör.

Både Biogas och RME har dock rätt använt sin naturliga del i målet att bli energi och klimatneutral 2020. Som drivmedel passar den tex bäst för fordon där de elektriska alrternativen ännu några år inte finns.Utvecklinen går dock fort speciellt i Asien där elektronik kunskapen är hög och det som inte gick igår mycket väl kan göra det imorgon.

Orust Kommun är tillsammans med Orust Kretsloppsakademi med i ”Green Charge Sydost” elbussdemo, där elbuss testas praktiskt i 2 veckor i 8 städer runt om i Sverige.
Förutom projektbussen (EBUSCO) så kommer vi även under flera tvåveckorsperioder utvärdera andra
elbussar på den nya linjen förbi Göksäter – Orusts eget ”mini-Ullared”.
Detta blir första gången (vad vi vet) som flera olika fabrikat på elbussar testas och analyseras
på sammma linje i Sverige. Vecka 8-9 Optare Vecka 12-13 EBUSCO och vecka 16-17 BYD

I samband med att 2st – i dagsläget – elbussar testas på Orust under 4 veckor, så kommer Orust Kretsloppsakademi
tillsammans med Orust Kommun, Fyrbodals kommunalförbund och Green charge sydost att anordna ett
elbusseminarie i VGR (Västra Götalands Regionen) under torsdagen den 26/2(v 9), då vi
är sista anhalten i VGR efter Borås och Lerum som också deltar i elbussdemon.

Seminariet för branschen kommer att fokusera på ”Daglig användning av Elbuss i Sverige idag”, men även
förebilder från Europa med bla Nottingham med ca 45st elbussar som kommer att presentera
sin vision, om hur elbussarna även löser emissions- och bullerproblemen med en samtidigt
förbättrad ekonomi.
Under seminariet kommer bjuds på möjlighet att provåka och provköra dessa elbussar; Optare och EBUSCO.

 

Elbussdemo

Greencharge sydost elbussdemo rullar på och här kan man läsa det senaste.
http://greencharge.se/aktiviteter/keolis-och-lanstrafiken-i-jonkoping-kor-nu-elbussen/

Göksäterlinjen

För att kunna utvärdera och jämföra olika elbussar har vi valt att skpa en ”ny” busslinje som
beroende på efterfrågan skulle kunna etableras som en ny fast linje.

http://greencharge.se/forskning/orust-ar-foregangare-nar-det-galler-elbussar/

Elbussdag 2017 med Fossilfritt 2030, se filmen här:

Orust Kretsloppsakademi driver på för fossilfritt