Bli Medlem

Varmt välkommen som medlem:

Org.nr: 802467-0450
Medlem: 200kr/år bg 235-7606

Du som vill donera: Använd samma bg och ange om du har något visst syfte/intresseområde som donationen ska ägnas till.

OBS – ange även vid internetbetalning i meddelandefältet (256 tecken)
Namn/företag, födelsenummer (inte de fyra sista i personnumret)/OrgNr., adress, epost och telefon.

Har Du något speciellt intresseområde – ange gärna detta.