Blågröna Kustvägar

aaron-burden-631982-unsplash

Förstudien ’Blågröna Kustvägar’ är nu genomförd och rapporterad. Resultaten visar bland annat på stora miljövinster om man ersätter fritidsflottans fossildrivna motorer mot batteridrivna elektriska dito.

Behovet av laddinfrastruktur längs våra kuster framhålls som en väsentlig del av detta paradigmskifte. Förslag till åtgärder för att underlätta och påskynda omställningen mot fossilfri drift  presenteras.

Rapporten presenteras i sin helhet nedan.

Kontakt :

Claes Bengtström

e-post: 
claes.b.strom@gmail.com

Telefon: 070-812 85 48

Thomas Ivarsson

e-post: 
thomas.harodsgard@telia.com

Telefon: 070-3483471