Orustbor på studieresa till huset som producerar sin egna el

Hans-Olof Nilsson var i våras här på besök och berättade då om sitt omtalade hus som själv producerar all energi som behövs. Huset finns i Agnesberg, Göteborg.

Orust Kretsloppsakademi ordnade en gemensam gruppresa hit i slutet av oktober.

Hans-Olof Nilsson har utomhus, på tak och väggar, placerat solpaneler som via invertrar och laddare laddar batterier. När batterierna är fulladdade övergår elenergin till att i en elektrolysör spjälka upp vattenmolekyler till vätgas och syrgas. Vätgasen lagras i tuber för energi till vintern och syrgasen släpps ut. Under vintern, när solpanelerna inte ger någon energi, används vätgasen för att driva en bränslecell som ger el till huset. I huset finns fem stycken ackumulatortankar för att reglera värmen i det vattenbaserade uppvärmningssystemet. All teknisk utrustning har placerats i husets källare.

Hans Olof berättade i detalj om tekniken och hur den vidareutvecklats. Idag finns det bränsleceller och elektrolysör till överkomliga kostnader.

På vägen hem diskuterade några besökare hur de skulle kunna använda sig av tekniken här på Orust.

Här nedan finns ett mer utförligt reportage om Hans-Olof Nilssons intressanta hus.

Länk: https://ichb.se/innehall/artiklar/familjen-nilssons-hus–en-riktig-solskenshistoria/

Nilsson Energy

För mycket intresserade och frågvisa åhörare i en fullsatt Kajutan ca 110 personer berättade Hans-Olof Nilsson om sitt hus och sina erfarenheter med solelsproduktion, energilagring i batterier- och i vätgas samt möjligheten att koppla sig ifrån elnätet

Studieresa till Hans-Olofs hus planeras i slutet av april

Nilsson-Energy

Rapporten Blågröna Kustvägar

Förstudien ’Blågröna Kustvägar’ är nu genomförd och rapporterad. Resultaten visar bland annat på stora miljövinster om man ersätter fritidsflottans fossildrivna motorer mot batteridrivna elektriska dito.

Behovet av laddinfrastruktur längs våra kuster framhålls som en väsentlig del av detta paradigmskifte. Förslag till åtgärder för att underlätta och påskynda omställningen mot fossilfri drift  presenteras.

Rapporten presenteras i sin helhet nedan.