Återbruk Orust steg 1

Klartecken för uppstart av återbruk

I början av juni 2019 fick vi besked från Leader Södra Bohuslän att vi får ett 70-procentigt startbidrag för att dra igång ett återbruk på Orust. Under tiden fram till slutet av 2020 ska Orust Kretsloppsakademi se till att en oberoende verksamhet byggs upp och kommer igång i det gamla mejeriet i Vräland.

Återbruk är en nödvändighet om vi ska klara klimat- och miljömålen som både FN, EU och Sverige har satt upp. Vi behöver generellt minska användningen av både energi och resurser samtidigt som vi förlänger livslängden på produkter och material på ett genomtänkt sätt.

Vi har haft en kartläggningsprocess under ett års tid för att hitta nyckelpersoner, material, lokaler och ett lämpligt sätt att komma igång. Tanken är att vi börjar med tre grundsortiment:

Byggmaterial | Textilier | Cyklar

På sikt räknar vi med att det handlar om många fler typer av produkter och material, men vi har begränsat med plats och vi måste fokusera i början. Avsikten är också att bygga upp ett bra samarbete med kommunen, med företag, med olika second hand-butiker och loppisar.
Alla kan inte göra allt, men var och en kan göra något.

Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill vara med och stödja uppbyggnaden av återbruket på Orust. Förhandsinformation, erbjudanden, kurser och fester är sådant som den som är med på vår resa kan räkna med. Hör gärna av dig till någon av oss i styrgruppen.

Christer Owe – 0703 556 889

Thomas Ivarsson

Helena Lilliecreutz

Maria Schmidt Larsson

Helena Voimäki