Orust Återbruk – förstudie

Projektet är en förstudie som har som syfte att lägga grunden till återbruk i organiserad form. När avfall och överskott inte slängs utan tas till vara sparar vi resurser, energi och bidrar till det som kallas en cirkulär ekonomi. Det handlar om att klargöra vilka tematiska områden som kan komma ifråga, villkor och förutsättningar för att återbruk ska kunna utvecklas på Orust.

Tematiskt har vi identifierat ett tiotal produktområden. För de olika produkterna ska vi bedöma möjlig ekonomi, logistik, upparbetning, lagring, kostnads- och vinstfördelning, kompetensfrågor, rollfördelning, investeringsbehov, lokalbehov, bemanningsfrågor, marknadspotential och samarbeten.

Teman som ska studeras i projektet: Överskott från byggsektorn, reparation av dörrar och fönster, elektriska produkter och elektronik, hushållsnära inredning och produkter, cyklar, trädgårdsredskap, handverktyg, kläder och textil, fritidsartiklar, överskott från livsmedelssektorn samt övrigt som kan handla om båttillbehör, vitvaror, bilbatterier, kemikalier m.m.  
Återbruk är intressant eftersom det kan bidra till att bygga en ekonomi som minimerar mängden avfall i samhället. Det tekniska kretsloppet försöker kopiera det biologiska. Naturen har inget avfall. Allt tas till vara. På liknande sätt ska vi sträva efter att produkter och material ses som resurser för produktion eller vidareförädling.

Projektet är finansierat genom Leader Södra Bohuslän, det ska pågå under 2018

Kontakt:

Christer Owe

e-post: christer.owe@gmail.com 

Hemsida: www.christerowe.se

Telefon: 0703 556 889

Thomas Ivarsson

e-post: thomas.harodsgard@telia.com

Telefon: 070-3483471

Ladda ner slutrapport i filformatet PDF (Portable Document Format)