Orustbor på studieresa till huset som producerar sin egna el

Hans-Olof Nilsson var i våras här på besök och berättade då om sitt omtalade hus som själv producerar all energi som behövs. Huset finns i Agnesberg, Göteborg.

Orust Kretsloppsakademi ordnade en gemensam gruppresa hit i slutet av oktober.

Hans-Olof Nilsson har utomhus, på tak och väggar, placerat solpaneler som via invertrar och laddare laddar batterier. När batterierna är fulladdade övergår elenergin till att i en elektrolysör spjälka upp vattenmolekyler till vätgas och syrgas. Vätgasen lagras i tuber för energi till vintern och syrgasen släpps ut. Under vintern, när solpanelerna inte ger någon energi, används vätgasen för att driva en bränslecell som ger el till huset. I huset finns fem stycken ackumulatortankar för att reglera värmen i det vattenbaserade uppvärmningssystemet. All teknisk utrustning har placerats i husets källare.

Hans Olof berättade i detalj om tekniken och hur den vidareutvecklats. Idag finns det bränsleceller och elektrolysör till överkomliga kostnader.

På vägen hem diskuterade några besökare hur de skulle kunna använda sig av tekniken här på Orust.

Här nedan finns ett mer utförligt reportage om Hans-Olof Nilssons intressanta hus.

Länk: https://ichb.se/innehall/artiklar/familjen-nilssons-hus–en-riktig-solskenshistoria/

Nilsson Energy

För mycket intresserade och frågvisa åhörare i en fullsatt Kajutan ca 110 personer berättade Hans-Olof Nilsson om sitt hus och sina erfarenheter med solelsproduktion, energilagring i batterier- och i vätgas samt möjligheten att koppla sig ifrån elnätet

Studieresa till Hans-Olofs hus planeras i slutet av april

Nilsson-Energy

Rapporten Blågröna Kustvägar

Förstudien ’Blågröna Kustvägar’ är nu genomförd och rapporterad. Resultaten visar bland annat på stora miljövinster om man ersätter fritidsflottans fossildrivna motorer mot batteridrivna elektriska dito.

Behovet av laddinfrastruktur längs våra kuster framhålls som en väsentlig del av detta paradigmskifte. Förslag till åtgärder för att underlätta och påskynda omställningen mot fossilfri drift  presenteras.

Rapporten presenteras i sin helhet nedan.

Energi- och Miljömässan 2018

Stort tack till alla besökare och utställare, intresserade och nyfikna, presentatörer och ideella krafter som gjorde 2018 års Energi- och miljömässa i Henån till en stor framgång! Och ett särskilt tack till våra Guldpartners för ert stöd.

Ett 40-tal utställare – företag, föreningar, partier, projekt  m.m. – samsades på torget huvudsakligen i de fem tält som vi i Kretsloppsakademin satt upp. Vi bedömer antalet besökare under mässdagen till mellan 1500 och 1800 personer.

Prisutdelning 2018
Utdelning av Orust Stora Energipris 2018

Orust Stora Energipris 2018 gick till årets turismföretagare Vibs och Robert Sohlberg som driver Slussens Pensionat för ett mångårigt och framgångsrikt arbete med tydlig miljömässig profil och till årets energi initiativtagare Kent Sörensson och Marcus Berntsson, Solcellspark Burås, för att ha sett till att förverkliga Bohusläns för närvarande största solcellsanläggning. (Se mer under fliken Energi- och miljömässa).

2019 års Energi- och miljömässa kommer att genomföras lördagen den 7 september.

Välkomna säger vi till både utställare och besökare!