Hela Orust plockar skräp

Under våren har vi på Orust Kretsloppsakademi skickat ut ett e-brev till ett flertal föreningar här på Orust med vädjan om att hjälpas åt att plocka upp skräp som lämnats kvar i samhällen och naturen runtomkring där vi bor. Om det inte tas bort kommer det bli skador i vår framtida miljö.

Det är viktigt att skräpet plockas bort innan slåttermaskinerna i sommar brutalt klipper ner gräset och maler sönder skräpet. Söndermalen plast spolas sedan av regnvattnet ut i våra bäckar och havsvikar där det orsakar skador för djurliv och miljö.

Söndermalna aluminiumburkar hamnar ofta i ensilagebalar som sedan blir vinterfoder åt djuren. Flera fall med skador hos djur har rapporterats.

Läs mera här: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/aluminiumburkar-i-ensilage-problem-for-korna-och-lantbrukarna/

Ett e-brev (se länk nedan) med viktig information har skickats ut till föreningar med ansvar för allmänna gemensamma platser och vägar här på Orust. Informationen får gärna vidarebefordras.

Med vänlig hälsning

Orust Kretsloppsakademi

Kontakt:

rent.orust@orustkretsloppsakademi.se

’Hela Orust plockar skräp’

Tyvärr lämnas en del skräp kvar i naturen runtomkring där vi bor. Om det inte tas bort kommer det bli skador i vår framtida miljö. Tillsammans kan vi hjälpas åt att plocka bort allt skräp.

Orust Kretsloppsakademi, som är en ideell förening verksam på Orust, värnar om miljö, klimat och fossilfria energilösningar, har nu tagit ett initiativ till hur vi tillsammans kan hjälpas åt att ta få bort skräp och förebygga framtida nedskräpning.

Denna information (se dokument nedan) skickas ut till alla föreningar som har ansvar för allmänna gemensamma platser och enskilda vägar här på Orust. Informationen får gärna vidarebefordras.

Reflektion från Båtmässan 2020

Båtmässan i Göteborg har just stängt sina dörrar och mässan får oss börja längta till sommar och båtliv. För att vi i framtiden skall ha en hållbar marin miljö ber nu Transportstyrelsen alla motorbåtsägare tänka på vilka utsläpp som vi lämnar efter oss.

Det finns flera olika sätt att minska utsläppen och miljömässigt uppgradera vårt motordrivna båtliv. Bästa alternativet är ju att gå över till en eldriven motorbåt. Men tyvärr finns det ännu inte så många alternativ att tillgå. Mycket är på gång. Tillsvidare måste vi hjälpas åt att minska utsläppen i haven. Här nedan bifogas flera intressanta och viktiga länkar, där vi motorbåtsägare kan hitta information om hur vi skall minska utsläppen från våra båtar.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ny-kampanj-for-att-fa-bort-tvataktsmotorer

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/batmotorer/Ny-motor-eller-alkylat

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/faktablad_om_motorteknik.pdf

Föredrag på Café Kajutan om energieffektivisering

Mikael Andersson och Lars Carlsson från Orust Kretsloppsakademi höll ett inspirerande föredrag om hur du energieffektiviserar ditt hushåll genom att till exempel minska energiförlusterna från ditt hus och använda energieffektivare värmekällor. Olika förnybara energikällor berördes med fokus på sol och värmepumpar. Lars visade bilder på hur en solcellsinstallation med batterilager kan se ut och berättade även om elbilar som ett energieffektivt transportmedel i förhållande till bilar med förbränningsmotorer.

Se presentationer här (ytterligare en presentation kommer läggas till inom kort):

Orustbor på studieresa till huset som producerar sin egna el

Hans-Olof Nilsson var i våras här på besök och berättade då om sitt omtalade hus som själv producerar all energi som behövs. Huset finns i Agnesberg, Göteborg.

Orust Kretsloppsakademi ordnade en gemensam gruppresa hit i slutet av oktober.

Hans-Olof Nilsson har utomhus, på tak och väggar, placerat solpaneler som via invertrar och laddare laddar batterier. När batterierna är fulladdade övergår elenergin till att i en elektrolysör spjälka upp vattenmolekyler till vätgas och syrgas. Vätgasen lagras i tuber för energi till vintern och syrgasen släpps ut. Under vintern, när solpanelerna inte ger någon energi, används vätgasen för att driva en bränslecell som ger el till huset. I huset finns fem stycken ackumulatortankar för att reglera värmen i det vattenbaserade uppvärmningssystemet. All teknisk utrustning har placerats i husets källare.

Hans Olof berättade i detalj om tekniken och hur den vidareutvecklats. Idag finns det bränsleceller och elektrolysör till överkomliga kostnader.

På vägen hem diskuterade några besökare hur de skulle kunna använda sig av tekniken här på Orust.

Här nedan finns ett mer utförligt reportage om Hans-Olof Nilssons intressanta hus.

Länk: https://ichb.se/innehall/artiklar/familjen-nilssons-hus–en-riktig-solskenshistoria/