Blågröna Kustvägar

aaron-burden-631982-unsplash

Förstudien syftar till att utreda förutsättningarna att skapa en testbädd/ demonstrationsanläggning för:

  • fossilfria transporter till havs
  • laddningsinfrastruktur bestående av flytande pontoner med solceller och energilager
  • lätta elektriskt drivna arbetsbåtar/ transportbåtar/ passagerarfärjor drivna av el till 100 procent producerad i solceller
  • behovet av arbetsbåtar för mussel- och algodlingar
  • behovet av (autonoma) frakt båtar för exempelvis fisk mellan kustsamhällena

I en förlängning syftar förstudien till att etablera en fossilfritransportled längs kusten.

Förstudien finansieras av Leader Södra Bohuslän och EU´s landsbygdsfond.Logo LEADER_SODRABOHUSLAN
Kontakt


 

Claes Bengtström

e-post: claes.b.strom@gmail.com

telefon: 070-812 85 48

Thomas Ivarsson

e-post: thomas.harodsgard@telia.com

telefon: 070-3483471